Impressió Offset VS Impressió Digital

Impressió Offset VS Impressió Digital

En primer lloc, quan parlem de produir materials impresos com fulletons, cartells o revistes, hi ha dues tecnologies principals: impressió offset i impressió digital. És per això que, cadascuna d’aquestes tècniques té els seus avantatges i inconvenients. Per...
Contacta'ns
Hola! 👋🏼
Tens alguna consulta sobre els serveis d’impressió que oferim o necessites imprimir?