imprenta ecológica

QUÈ ÉS LA IMPREMTA ECOLÒGICA?

 


La impressió sostenible consisteix a dur a terme el procés de la impressió de la manera menys contaminant possible. S’apliquen innovacions ecològiques en el seu procés per tal de minimitzar l’impacte en el medi ambient i per tal de reduir els costos d’impressió, reduir la contaminació, els residus i el consum d’energia durant la producció. Per fer-ho, se substitueix l’ús d’alguns dels elements per altres que són més respectuosos amb el medi ambient, com per exemple la tinta, els materials o la tecnologia d’impressió.

La tinta

Les tintes ecològiques estan fetes a partir de materials que contaminen menys que les convencionals, que estan fetes a base de petroli o plàstic i que contenen compostos i productes químics perjudicials pel medi ambient. Podem trobar diferents tipus de tintes ecològiques, segons els seus components; algunes utilitzen aigua, compostos vegetals com la soja o inclús làtex.

El paper

El paper és un element que està present en molts moments del dia, i no som conscients dels alts impactes ambientals que estan associats a la seva producció. En la producció del paper s’utilitza un elevat consum d’aigua, d’energia i de matèries primeres, així com també un elevat nombre de contaminants que es s’aboquen a l’aigua i a l’atmosfera.

D’aquesta manera, l’opció més sostenible és la utilització de paper ecològic. La principal diferència entre el paper convencional i l’ecològic és la matèria primera utilitzada a l’hora d’elaborar-lo, en el paper blanc s’utilitza la fusta com a matèria primera i en el paper ecològic s’utilitzen restes de paper i cartró. Una altra de les diferències és que en el cas del paper blanc s’utilitza clor per al seu blanquejament, que és un procés molt contaminant, i en canvi el paper ecològic no es blanqueja.

certificado fsc

A més, a GrupBou tenim el certificat FSC®, otorgat per la ONG Forest Stewardship Council com a garantia de que consumim papers que provenen de la gestió forestal responsable i que complim amb els requisits de la cadena de custòdia i els protocols de producció per assegurar que el paper certificat s’imprimeix correctament.

 

Tecnologia d’impressió

En el cas de la impressió, també podem aplicar mètodes que ens ajudin a reduir l’impacte. Existeixen algunes impressores ecològiques en les que en el procés de fabricació i transport s’han reduït les emissions de CO2. En aquests processos es limiten els residus i el consum de matèries primeres, i s’augmenta la reutilització i el reciclatge de recursos.

impremta ecològica

Si vols reduïr el teu impacte ambiental en el procés d’impressió, a la impremta de Tarragona és possible. La impremta ecològica és la millor opció. Per a més informació sobre altres serveis d’impressió, us animem a fer un cop d’ull a la nostra pàgina web o a contactar amb nosaltres!

 

Contacta'ns
Hola! 👋🏼
Tens alguna consulta sobre els serveis d’impressió que oferim o necessites imprimir?